Visie

Ons pedagogisch handelen en onderwijs is gebaseerd op een visie.
Deze visie staat in ons onderwijs en omgang met het kind centraal.

Ieder mens, ieder kind is uniek.
Kinderen ontwikkelen zich van nature, ze beschikken over ontwikkelkracht: leren doe je zelf
Leren doe je van en met elkaar.
Ontwikkelen is keuzes maken, de leerkrachten helpen de kinderen bij het maken van keuzes
Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit om actief deel te nemen aan het onderwijsproces en biedt mogelijkheden voor actief leren.
Wanneer een kind zijn talent(en) weet, zal hij of zij met meer zelfvertrouwen ook andere leergebieden ontdekken.
De samenhang tussen verstandelijke-, sociaal-emotionele-, zintuiglijke- en motorische ontwikkeling is een voorwaarde voor een harmonieuze ontwikkeling.
Kinderen voelen zich het beste thuis als ze weten wat ze kunnen verwachten en wat hen te wachten staat.

Missie

Samen op weg, met ieders eigen aardigheden.

De Tarissing is een christelijke basisschool, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Op school willen we samen leren, werken, spelen, groeien. De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg zodat ze in toenemende mate zelfstandig hun tocht kunnen voortzetten.

 

 

Pagina delen: