Building Learning Power

Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, is het van belang dat de kinderen over de volgende competenties beschikken: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creatief denken, sociale vaardigheden en een growth mindset.

 

Building learning power

Om de kinderen deze vaardigheden mee te geven, gebruiken wij Building learning power. Deze methode geeft aandacht aan vier gebieden, waar de verschillende vaardigheden zijn ondergebracht.

  • Vindingrijk: creatief denken, oplossingen bedenken.
  • Veerkracht: doorzetten, in de flow.
  • Kijken naar jezelf: hoe leer ik, wat is mijn talent.
  • Samen werken: hoe werk ik samen, luisteren.