De Tarissing gaat voor meer muziek in de klas

Structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool in Nederland, dát is het doel van Méér Muziek in de Klas.

“Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!” (bron: www.meermuziekindeklas.nl)

Op regionaal niveau ontstaan er prachtige initiatieven om muziek weer terug te brengen in het klaslokaal, zo ook op de Tarissing! Trots!

Pagina delen: