Building Learning Power

Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, is het van belang dat de kinderen over de volgende competenties beschikken: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creatief denken, sociale vaardigheden en een growth mindset.

Om de kinderen deze vaardigheden mee te geven, gebruiken wij Building learning power.  Deze methode geeft aandacht aan vier gebieden, waar de verschillende vaardigheden zijn ondergebracht. Vindingrijkheid, Kijken naar jezelf, Samenwerken en Veerkracht. 

#lerenisleuk

Vindingrijk: creatief denken, oplossingen bedenken

Veerkracht: doorzetten, in de flow

Kijken naar jezelf: hoe leer ik, wat is mijn talent 

Samenwerken: hoe werk ik samen, luisteren

 

 

 

Pagina delen: