Building Learning Power

Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, is het van belang dat de kinderen over de volgende competenties beschikken: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creatief denken, sociale vaardigheden en een growth mindset.

Om de kinderen deze vaardigheden mee te geven, gebruiken wij Building learning power.  Deze methode geeft aandacht aan 4 gebieden, waar de verschillende vaardigheden zijn ondergebracht. Vindingrijkheid, Kijken naar jezelf, Samenwerken en Veerkracht. 

#lerenisleuk

Vindingrijk: creatief denken, oplossingen bedenken

Veerkracht: doorzetten, in de flow

Kijken naar jezelf: hoe leer ik, wat is mijn talent 

Samenwerken: hoe werk ik samen, luisteren

 

 

 

Pagina delen: